Turizam

Prijava gostiju na eVisitor iz programa!

Spremno za fiskalizaciju!
Mogućnosti: prijava gosta, prijava gosta iz rezervacije, automatski unos usluga, individualne rezervacije, grupne rezervacije, pregled rezervacija (kalendar/po sobama i datumima), datoteka za MUP, datoteka za TZ, izrada računa, izrada ponuda, izrada računa bez prijave gosta, ispis potvrda rezervacije po unaprijed definiranom predlošku…

Ispisi i rekapitulacije: knjiga gostiju, prijavni list, rekapitulacija prometa po recepcionerima, rekapitulacija računa, izvještaj za sobaricu, izvještaj za kuharicu, popis rođendana, lista dolazaka, lista odlazaka, rekapitulacije po gostima, rekapitulacije po uslugama, ispis slobodnog smještaja, pregled računa, pregled ponuda, pregled uplaćenog predujma, statistika…

Program ima mogućnost povezivanja sa programom Ugostiteljstvo. Imate mogućnost naplate usluga ugostiteljstva kroz naplatu računa iz programa Turizam. Usluge koje ulaze u naplatu se unaprijed definiraju.