Radno vrijeme

Mogućnosti: šifrarnik radnika, šifrarnik praznika i neradnih dana, unos i ispravak radnog vremena, (čitač magnetnih kartica).

Ispisi i rekapitulacije: radni sati po radnicima, dolasci i odlasci radnika, evidencija o radnom vremenu.

Postoji mogućnost instalacije čitača magnetnih kartica koja je povezana sa aplikacijom Radno vrijeme. Čitač bilježi vrijeme dolaska i odlaska sa posla.