Primjeri godišnjeg obračuna poreza – JOPPD obrazac

Primjeri sa stranica porezne uprave:

Prvi primjer Drugi primjer